Rozwód – jakie wsparcie oferuje kancelaria?

rozwód

Rozwód to trudne doświadczenie, bywa jednak, że nie da się go uniknąć. Warto mieć świadomość z jakimi prawnymi uwarunkowaniami wiąże się rozwód. Pomoc prawną w tym zakresie oferują kancelarie. Doświadczony pełnomocnik specjalizujący się w prowadzeniu spraw rozwodowych pomoże sprawnie przejść przez cały proces. Kancelaria Łebko-Mazur i Adwokaci specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw rozwodowych. Jak wspiera swoich klientów?

Adwokat rozwód Warszawa

Kancelaria działa na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości takich jak Piaseczno. Oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego. Na etapie przygotowawczym pomaga w takich kwestiach jak przygotowanie porozumienia rodzicielskiego. Działania mają na celu jak najmniej bolesne przejście przez proces.

Wsparcie oferowane przez Kancelarię Łebko-Mazur i Adwokaci obejmuje:

 • wsparcie prawne w trakcie procesu rozwodowego z oraz bez orzekania o winie
 • reprezentowanie przed sądem
 • pomoc  w zakresie przygotowywania wniosków dowodowych
 • wystosowywanie odpowiedzi na pozew
 • sporządzanie pism w trakcie postępowania
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowywanie pozwu z orzeczeniem lub bez orzekania o winie

Kancelaria prawa rodzinnego – inne usługi

Kancelaria specjalizuje się także  w prowadzeniu spraw, które dotyczą przyznania alimentów, ale również ich podwyższenia czy też obrony przed ich nałożeniem.  Obowiązek płacenia alimentów jest jedną z konsekwencji rozwodu. Chociaż z reguły są wydaje orzeczenie już w wyroku rozwodowym, po jakimś czasie stan faktyczny może ulec zmianie. Uzasadniona może stać się konieczności zmienienia orzeczenia wydanego przez sąd. Alimenty nie zawsze jednak dotyczą dziecka. Mogą one także przysługiwać w relacjach między małżonkami, dziadkami, wnukami, rodzeństwa.

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie spraw takich jak: 

 • ustalenie lub zmiana zasad kontaktów z dziećmi
 • ustalenie lub zmiana miejsca pobytu dziecka
 • sprawy majątkowe po rozwodzie, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej
 • ograniczenie, pozbawienie czy też przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa
 • sprawy spadkowe – różnego typu
 • sprawny karne

Na czele Kancelarii Prawa Rodzinnego stoi adwokat Izabela Łebko-Mazur specjalizująca się w prawie cywilnym, a szczególnie w prawie rodzinnym.

Artykuł sponsorowany